Skip to main content

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu to wieloetapowy proces. W przypadku tzw. małej instalacji, o mocy od 50 kWp do 1 MWp trwa on około 7 do nawet 10 miesięcy. Jak właściwie przeprowadzić tego typu inwestycję i na co warto się przygotować?

Etap 1: Audyty konstrukcyjny dachu, istniejącej instalacji elektrycznej i hydroizolacji (2-4 tygodnie)

Umieszczenie każdego nieprzewidzianego wcześniej w planach elementu na powierzchni dachu stanowi dla niego dodatkowe obciążenie. Zanim cokolwiek zamontujemy na dachu, musimy go odpowiednio przygotować, sprawdzić szczelność poszycia, a w razie potrzeby ją poprawić. Tak, by razem z instalacją fotowoltaiczną, mógł służyć jeszcze długie lata. Przykładowo, przy zastosowaniu rozwiązania balastowego, jeden panel i mocująca go konstrukcja to ciężar rzędu 13-20 kg. To dlatego przed montażem weryfikujemy nośność dachu. Niezależnie należy również wykonać audyt istniejącej instalacji elektrycznej, jak również audyt hydroizolacji.

– Dzięki audytowi nie tylko poznajemy możliwe obciążenie dachu. Na tym etapie sprawdzamy również jego stan techniczny, stan instalacji elektrycznej oraz jakość hydroizolacji. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracować co najmniej 25 lat. Gdyby tuż po jej zamontowaniu doszło do uszkodzenia dachu skutkującego pojawieniem się przecieków, naprawa wiązałby się niejednokrotnie z koniecznością demontażu paneli i konstrukcji, na której są ustawione. A to przecież dodatkowe koszty, które można zredukować, jeśli do całej inwestycji podejdziemy racjonalnie – mówi Roman M. Meysner, General Manager, Wiceprezes Zarządu Selena ESG.

Etap 2: Ocena zapotrzebowania energetycznego obiektu

By stworzyć instalację fotowoltaiczną, która przyniesie realne korzyści i pozwoli obniżyć ilość kupowanej energii, musimy poznać charakterystykę danego obiektu. Dowiedzieć się, jak wygląda praca w budynku, jakie działają instalacje i urządzenia. To etap omówienia z klientem zakresu niezbędnych dla wykonania projektu prac. Na tej podstawie opracujemy najlepsze, spersonalizowane rozwiązanie.

Etap 3: Projektowanie instalacji i uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (czas trwania – około 6 – 8 miesięcy)

Znajomość nośności dachu to odpowiedni moment na zaprojektowanie optymalnego rozmieszczenia paneli oraz ustalenia ich liczby. Im większa instalacja, tym więcej energii może produkować, ale jest jednak kilka elementów, które warto wziąć pod uwagę:

  • Pierwszym z nich jest oczywiście budżet, jaki możemy przeznaczyć na inwestycję. Na budowę instalacji o mocy 1 MWp należy przeznaczyć około 4-5 tys. zł. Większa liczba paneli fotowoltaicznych na dachu to wyższy koszt realizacji przedsięwzięcia. Oczywiście koszt zwraca się już po 6-8 latach, jednak potrzebne są środki na start.
  • Istotne są również kwestie formalne. W przypadku mikroinstalacji (o mocy do 50 kWp) procedury ograniczone są do minimum. Chcąc zrealizować małą instalację, od 50 do 1 MWp, należy uzyskać już pozwolenie na budowę, w niektórych przypadkach decyzję środowiskową, a także zawsze warunki przyłączenia z zakładu energetycznego. Wszystko to wydłuża proces inwestycyjny do nawet 9 – 11 miesięcy. Natomiast inwestor planujący instalację o mocy przekraczającej 1 MWp musi spełnić wiele innych wymogów, by otrzymać koncesję.

Etap 4: Przygotowanie dachu

Zanim cokolwiek zamontujemy na dachu, musimy go odpowiednio przygotować, aby instalacja fotowoltaiczna służyła przez długie lata. Podchodząc do realizacji kompleksowo, prace zaczynamy od przeprowadzenia modernizacji poszycia tam, gdzie jest to niezbędne. Dzięki temu mamy pewność, że panele montujemy na szczelnej powierzchni, która nie zacznie w niedługim czasie przeciekać. Uszczelnienie można wykonać, korzystając z innych rozwiązań niż np. standardowa membrana. Na rynku dostępne są takie rozwiązania jak na przykład COOL-R – płynna powłoka hydroizolacyjna, która oddaje ciepło. Inną opcją jest dach zielony, który stanowi dodatkową powierzchnię czynną biologicznie.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

Etap 5: Montaż instalacji (czas trwania – od około 2 tygodni do 2 miesięcy)

Sam montaż elementów instalacji na dachu płaskim to jeden z ostatnich etapów realizowanej inwestycji. Należy wykonać podkonstrukcję, zamontować na niej panele fotowoltaiczne, za montować inne urządzenia towarzyszące (np. inwertery), wykonać okablowanie, wykonać odpowiednie testy / odbiory i uruchomić całość. Wszystko zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem i decyzjami administracyjnymi. Zakładany kąt nachylenia paneli przyjmuje się różnie w zależności od lokalizacji i potrzeb, ale najczęściej mieści się w przedziale od około 30 do 40°.
Czy to oznacza, że dachy płaskie nie nadają się do instalacji albo że będzie ona mniej efektywna? Absolutnie nie. Budynki z takim dachem traktowane są jak specjalny rodzaj farmy fotowoltaicznej, a panele ustawia się w odpowiednim położeniu przy zastosowaniu specjalnej podkonstrukcji.

Ustawienie paneli pod kątem w połączeniu z oddziałującą na nie siłą ssącą wiatru skutkuje jednak koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia całej instalacji fotowoltaicznej. W przeciwnym wypadku może ona zostać uszkodzona, a nawet zrzucona z dachu. W większości instalacji fotowoltaicznych do zabezpieczenia stosuje się bloczki betonowe, które pełnią funkcję balastu. Jednak każdy taki element to 15-20 kg dodatkowego obciążenia dachu. Do tego należy wziąć pod uwagę masę panelu oraz ciężar całej instalacji. Aby zredukować to obciążenie, możemy przytwierdzić konstrukcję za pośrednictwem specjalnego mocowania, zgrzewanego z papą lub membraną dachową. To rozwiązanie lekkie, dzięki czemu może być stosowane na dachach o ograniczonej nośności, a jednocześnie pewniejsze niż betonowe bloczki, które mogą przesuwać się na dachu pod wpływem silnego wiatru.

Udostępnij:

DARMOWY EBOOK

Bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji fotowoltaicznych - odpowiedzialność inwestora

Sprawdź, jak krok po kroku przygotować się do instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie swojej inwestycji. Dowiedz się, jaki jest zakres odpowiedzialności inwestora, a jaki – wykonawcy.

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV