Skip to main content
Strona główna  ▶  Oferta  ▶  ESG w łańcuchu dostaw

Znaczenie kwestii ESG w łańcuchu dostaw

Raportowanie zrównoważonego rozwoju to proces zbierania, analizy i publikowania informacji dotyczących wydajności firmy w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. Dokumenty te obejmują dane dotyczące działań podejmowanych przez firmę w tych obszarach oraz ich wpływ na grupy interesariuszy, takie jak inwestorzy, pracownicy, społeczności lokalne i środowisko naturalne.

ESG odnosi się do kryteriów używanych do oceny zrównoważonej działalności biznesowej oraz społecznej odpowiedzialności.

  • Integracja założeń inwestycyjnych z ESG zapewnia, że podejmowanie decyzji rozwojowych przez przedsiębiorstwo odbywa się zgodnie z kryteriami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządczymi.

ESG – wpływ firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie

Environmental odnosi się do praktyk biznesowych, które mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na środowisko naturalne, takie jak emisje dwutlenku węgla, zużycie wody i zarządzanie odpadami.

Social dotyczy relacji i wpływu firmy na społeczeństwo, obejmując kwestie związane z pracownikami, społecznościami lokalnymi, etyką biznesową oraz prawami człowieka.

Governance obejmuje strukturę zarządzania w firmie, w tym zasady etyczne, przejrzystość, skuteczność zarządu oraz zrównoważone podejmowanie decyzji.

Już od 2025 roku w Unii Europejskiej będzie aż 50 tysięcy podmiotów zobowiązanych do składania raportów zrównoważonego rozwoju.

W Polsce regulacja Komisji Europejskiej dotycząca raportowania, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), obejmie około 3,6 tysiąca przedsiębiorstw. Wśród nich może i Twoje.

Przejście na ścieżkę ESG to kwestia czasu, dlatego warto zrobić to teraz, aby wyprzedzić konkurencję oraz spełnić obowiązki prawne dotyczące raportowania i wymagania stawiane przedsiębiorstwom w ramach łańcuchów wartości.

ESG – dowiedz się więcej z artykułów z bloga