Skip to main content
Strona główna  ▶  Oferta  ▶  ESG w łańcuchu dostaw

Znaczenie kwestii ESG w łańcuchu dostaw

Proces zbierania, analizy i publikowania informacji dotyczących wydajności firmy w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych to raportowanie ESG. Dokumenty te obejmują w swoim zakresie dane dotyczące działań podejmowanych przez firmę w tych obszarach oraz ich wpływ na grupy interesariuszy: inwestorzy, pracownicy, społeczności lokalne i środowisko naturalne.

ESG dotyczy kryteriów, które są wykorzystywane do zrównoważonej działalności biznesowej i społecznej odpowiedzialności.

  • Połączenie założeń inwestycyjnych z ESG, aby podejmowanie decyzji rozwojowych przedsiębiorstwa były zgodne z założeniami środowiskowymi, społecznymi i tymi, które odnoszą się do zarządzania wewnętrznego.

ESG – wpływ firmy na środowisko, społeczeństwo i struktury zarządzania

Environmental odnosi się do praktyk biznesowych, które mają pozytywny, ale i negatywny wpływ na środowisko naturalne, takie jak emisje dwutlenku węgla, zużycie wody i zarządzanie odpadami.

Social dotyczy relacji i wpływu firmy na społeczeństwo, w tym kwestii związanych z pracownikami, społecznością lokalną, etyką biznesową i prawami człowieka.

Governance obejmuje strukturę zarządzania w firmie, w tym zasady etyczne, przejrzystość, skuteczność zarządu i zrównoważone podejmowanie decyzji.

Już od 2025 r. w Unii Europejskiej będzie aż 50 tys. podmiotów zobligowanych do składania sprawozdań ESG.

 W Polsce regulacja Komisji Europejskiej dotycząca raportowania – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – obejmie ok. 3,6 tys. przedsiębiorstw, być może Twoje znajdzie się w tym gronie.

Wejście na ścieżkę ESG to tylko kwestia czasu, dlatego zrób to już teraz, aby wyprzedzić konkurencję, jak i również wypełnić obowiązki prawne w zakresie raportowania oraz wymagania przedsiębiorstw wobec siebie w ramach łańcuchów wartości.

ESG – dowiedz się więcej z artykułów z bloga