Skip to main content

Zapytaliśmy eksperta ds. projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych z naszej firmy, Selena Energy, o opłacalność fotowoltaiki w przemyśle w roku 2024. Ponieważ temat jest złożony, przedstawiamy go, zgłębiając różne aspekty. W pierwszej części cyklu omawiamy koszty energii w przemyśle oraz zyski z fotowoltaiki dla firm.

Czym jest opłacalność w kontekście fotowoltaiki?

Konkretny efekt finansowy, który w dłuższej perspektywie przekłada się na zmniejszenie kosztów podstawowej działalności.

Jakie są główne czynniki wpływające na opłacalność inwestycji fotowoltaiki dla firm?

Ceny energii elektrycznej, postęp technologiczny w branży, decyzje ekonomiczne rządów oraz wprowadzane wymogi unijne, wszystkie te czynniki mają istotny wpływ. Jednakże równie istotny jest indywidualny profil zapotrzebowania energetycznego firmy oraz odpowiednio dopasowany projekt instalacji fotowoltaicznej.

Jaki są prognozy cen energii elektrycznej w naszym kraju i jak przekładać się to będzie na zwrot z inwestycji w fotowoltaikę?

Cena energii elektrycznej ulega ciągłym i nieprzewidywalnym zmianom. Spodziewany wzrost cen energii elektrycznej w nadchodzących latach szacowany jest na podstawie różnorodnych czynników ekonomicznych, politycznych, technologicznych i środowiskowych.

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje roczne oszczędności równoważne wartości produkcji energii słonecznej z fotowoltaiki. Przewidywany okres działania paneli fotowoltaicznych to 25 lat.

Zakładając roczny wzrost cen energii o np. o bezpieczne 7%, można oszacować, ile można zaoszczędzić przez dwie dekady, mając własną produkcję energii o stałej wielkości, co eliminuje konieczność zakupu energii po zmiennych cenach.

Niewątpliwie dziś wyzwaniem są taryfy dynamiczne. Ich wprowadzenie znacząco zmieni sposób rozliczania. Będzie to nowe doświadczenie dla biznesu, ponieważ będziemy uczyć się zarządzać energią – kiedy warto kupować, a kiedy oddawać, a kiedy magazynować energię elektryczną.

Dla kogo przewidziana jest taryfa dynamiczna opłat za energię elektryczną i jak wpłynie ona na koszty energii w przemyśle?

Wprowadzenie taryfy dynamicznej może mieć różnorodne skutki dla kosztów energii dla przedsiębiorstw, w zależności od sposobu, w jaki taka taryfa będzie zaimplementowana oraz od charakterystyki działalności danego przedsiębiorstwa.

Może wpływać na oszczędności poprzez elastyczność kosztów. Przedsiębiorstwa będą  zachęcane do dostosowania swojego profilu zużycia do dynamiki zmian cen za energii elektrycznej. Na przykład, firmy mogą przenieść niektóre operacje na godziny z niższym popytem na energię. Tym samym w okresach, gdy popyt na energię będzie wysoki, taryfy dynamiczne mogą skutkować wyższymi kosztami.

Wprowadzenie taryf dynamicznych opłat za energię elektryczną wdrożone będzie w pierwszej kolejności dla klientów indywidualnych. To kluczowy krok w nowoczesnym zarządzaniu energią, który może utorować drogę do ich późniejszego zastosowania w przedsiębiorstwach.

Edukacja i zmiana nawyków konsumpcyjnych na poziomie indywidualnym pomoże w późniejszym wdrażaniu taryf dynamicznych w biznesie. Ponadto także rozwój technologii wspierających zarządzanie energią w domach, takich jak inteligentne liczniki i systemy zarządzania energią, przyspieszy adaptację tych rozwiązań także w przedsiębiorstwach.

Warto zaznaczyć, że taryfy dynamiczne nie są obowiązkiem nakładanym przez Unię Europejską. Ta jedynie promuje wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych i zarządzania energią, w tym dynamicznych taryf, aby zwiększyć efektywność energetyczną, usprawnić zarządzanie nią i zmniejszyć koszty, a w konsekwencji ślad węglowy. To do czego UE nas obliguje to transformacja energetyczna, czyli odsuwanie się od węgla jako surowca do produkcji energii elektrycznej, czyli tzw. dekarbonizacji w określonym czasie.

Jakie kroki są obecnie podejmowane w Polsce w kierunku opracowania długofalowego planu przejścia na zieloną energię?

Jeszcze nie został opracowany długofalowy plan przejścia na zieloną energię w Polsce. Unia Europejska ma określone cele dotyczące dekarbonizacji sektora energetycznego, w tym dystrybucji energii elektrycznej, w ramach swoich długoterminowych strategii klimatycznych. Najważniejsze terminy i cele to:

Rok 2030:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu do poziomów z 1990 roku.
  • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 32% całkowitego zużycia energii w UE.

Rok 2050:

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli zerowe emisje netto gazów cieplarnianych. Oznacza to, że cała gospodarka UE, w tym sektor energii elektrycznej, ma być w pełni zdekarbonizowana.

Aby te cele były osiągnięte, poszczególne państwa członkowskie, w tym Polska, muszą realizować krajowe plany i strategie w zakresie dekarbonizacji i transformacji energetycznej. Państwa te są zobowiązane do przedstawienia Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu (NECP), które określają, w jaki sposób zamierzają osiągnąć wyznaczone cele na 2030 rok.

W praktyce oznacza to, że do 2050 roku Polska i inne państwa członkowskie będą musiały całkowicie zdekarbonizować sektor energetyczny, w tym dystrybucję energii elektrycznej, w ramach wspólnych wysiłków UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W Polsce aż około 60% energii pochodzi z węgla, reszta natomiast jest produkowana z szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia wiatrowa, słoneczna, wodna, a w przyszłości także energia jądrowa. Wszystkie te elementy razem tworzą tzw. miks energetyczny, który musi zmienić swój procentowy obraz na rzecz OZE (zgodnie z wymaganiami UE).

Pamiętajmy, że cena energii to również, a może przede wszystkim cena dystrybucji. Obecnie zyskuje coraz większe znaczenie ze względu na ograniczenia sieci dystrybucyjnej. Szacuje się, że jej wysokość będzie rosnąc ponieważ z jednej strony oczekiwania co do jej pojemności rosną, a rzeczywista transformacja sieci nastąpi dopiero do 2030.

W związku z tym cena dystrybucji nadal będzie wzrastać. A biorąc pod uwagę, że polskie ceny są nadal jednymi z najwyższych w Europie, a instalacje fotowoltaiczne dla dużych firm będą w dłuższej perspektywie obniżać koszty. Inwestycja w zieloną energię pozostaje więc atrakcyjna i opłacalna.

Czyli ROI fotowoltaiki przemysłowej wskazuje na to, że ona się opłaca?

Opłacalność inwestycji zależy od wielu czynników, co sprawia, że temat ten jest niezwykle złożony i szeroko dyskutowany. Istnieje szeroki zakres aspektów, nie tylko cena energii elektrycznej, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o instalacji. Warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie, aby uniknąć pominięcia istotnych kwestii.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

Udostępnij:

DARMOWY EBOOK

Bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji fotowoltaicznych - odpowiedzialność inwestora

Sprawdź, jak krok po kroku przygotować się do instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie swojej inwestycji. Dowiedz się, jaki jest zakres odpowiedzialności inwestora, a jaki – wykonawcy.

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV