Skip to main content

Założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu to efektywne wykorzystanie dostępnej w przedsiębiorstwie powierzchni. Wiemy, że taka inwestycja przynosi duże oszczędności w wydatkach związanych z energią elektryczną. Jak sprawdzić, czy dach jest odpowiednio przygotowany na taką inwestycję?

Raport z okresowego przeglądu budynku

Weryfikacja stanu technicznego dachu to jeden z kluczowych etapów inwestycji w system fotowoltaiczny. Dach musi mieć odpowiednią nośność, by utrzymać dodatkowy ciężar paneli fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji. Należy przy tym pamiętać, że zimą dach dodatkowo będzie musiał utrzymać zalegający na nim śnieg. Niezwykle ważna jest również kondycja samego poszycia, która odpowiada za szczelność dachu i chroni wnętrze budynku przed zalaniem.

Podstawowe dane na temat dachu powinniśmy znaleźć w dokumentacji projektowej (powykonawczej) budynku. Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane są raz lub dwa razy w roku. Kończą się raportem zawierającym najważniejsze informacje odnośnie stanu konstrukcji dachu wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami i zaleceniami do wykonania. Powinny się w nim znaleźć uwagi dotyczące stanu dachu obiektu.

Audyt pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej

Jeśli po otrzymaniu raportu wciąż nie masz 100% pewności, czy możesz zamontować instalację PV na swoim dachu, skontaktuj się z firmą, która oferuje kompleksowe rozwiązania typu Kompletny Dach Energetyczny.

Specjalistyczna firma przeprowadzi wizję lokalną, podczas której przeanalizuje dokumentację projektową obiektu, wykona profesjonalny przegląd stanu konstrukcji obiektu (w tym dachu), a także oceni stan powłoki hydroizolacyjnej. Powierzenie tego zadania firmom specjalizującym się w kompletnych systemach dachowych jest gwarancją, że zamontowana na dachu instalacja nie doprowadzi do uszkodzenia obiektu.

Należy pamiętać, że dach jest podstawą, natomiast instalacja PV dodatkiem. Dlatego zamontowanie instalacji PV bez gruntownego sprawdzenia, czy konstrukcja obiektu wytrzyma, jest działaniem niezwykle ryzykownym i krótkowzrocznym. Instalacja PV i dach muszą ze sobą idealnie współgrać. Tylko wówczas będą stabilnym i bezpiecznym źródłem zielonej energii przez kolejnych 20+ lat.

Jedna firma – kompleksowa realizacja

Szczegółowe informacje na temat stanu i możliwości naszego budynku uzyskamy od specjalistów, którzy zajmują się realizacją systemów typu Kompletny Dach Energetyczny – od przeprowadzenia audytu i wizji lokalnej, poprzez wykonanie prac modernizacyjnych na dachu, obliczenie statyki konstrukcji i montaż paneli wraz z asekuracją, aż po ich wieloletnią obsługę serwisową.

Udostępnij:

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV