Skip to main content

Dziś swoją ekologiczność firmy udowadniają nie tylko przez wdrażane zielone rozwiązania czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ważne są także parametry produktów, które wykorzystują, a więc to, co do zaproponowania mają ich partnerzy biznesowi. Nowe budynki powinny być efektywne energetycznie, a także wykorzystywać materiały, których negatywny wpływ na środowisko został w jak największym stopniu zredukowany. Jak spośród bogatej oferty rozwiązań wybrać te najbardziej ekologiczne? Do weryfikacji wykorzystuje się m.in. różnego rodzaju certyfikaty. Wśród nich znajduje się deklaracja środowiskowa EPD, czyli Environmental Product Declaration.

Czym jest deklaracja środowiskowa EPD?

Deklaracja środowiskowa EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem informacyjnym, który dostarcza obiektywne i spójne dane dotyczące wpływów, jakie dany produkt wywiera na środowisko od etapu jego produkcji, przez użytkowanie, aż do końca jego życia. Deklaracja EPD zawiera informacje na temat zużycia surowców, emisji substancji szkodliwych, zużycia energii, produkowania odpadów oraz innych kwestii związanych z produktem.

Deklaracje środowiskowe EPD są opracowywane na podstawie międzynarodowych i krajowych standardów, takich jak ISO 14025 oraz EN 15804, które określają procedury i kryteria, jakie muszą być spełnione w celu opracowania wiarygodnej deklaracji.

Głównym celem deklaracji środowiskowej EPD jest dostarczenie informacji konsumentom, inwestorom, projektantom i innym zainteresowanym stronom, które pozwolą im dokonywać świadomych wyborów w zakresie wyboru produktów, uwzględniając ich wpływ na środowisko naturalne. Deklaracje te mogą być również wykorzystywane do oceny produktów pod kątem zgodności z zrównoważonymi kryteriami i wymaganiami, takimi jak certyfikaty zgodności z normami ekologicznymi.

Deklaracje środowiskowe EPD mogą dotyczyć różnych rodzajów produktów, takich jak:

  • materiały budowlane,
  • wyroby stalowe,
  • meble,
  • urządzenia elektryczne,
  • a nawet usługi.

Deklaracja środowiskowa EPD (Environmental Product Declaration) oparta jest na analizie cyklu życia produktu (LCA – Life Cycle Assessment). EPD to jedno z narzędzi stosowanych w dziedzinie oceny środowiskowej, które pomaga producentom i konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru produktów i usług o mniejszym wpływie na środowisko.

W deklaracji środowiskowej zawarte są informacje o całym cyklu życia produktu, od pozyskiwania surowców i produkcji, przez dystrybucję i użytkowanie, aż do utylizacji po zakończeniu użytkowania. Aby uzyskać deklarację dla swoich wyrobów producenci muszą zbierać dane na temat materiałów, energii i innych zasobów zużywanych w procesach produkcyjnych, a także wytwarzanej ilości odpadów i emisji substancji szkodliwych. Dzięki temu dokumentowi można zobaczyć, ile energii i wody zużywa dany produkt w różnych etapach jego cyklu życia, a także jakie są emisje gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska. Zebrane dane są następnie poddawane weryfikacji przez niezależne instytucje, aby zapewnić wiarygodność i precyzję informacji zawartych w deklaracji.

Wśród wielu korzyści wynikających z posiadania deklaracji środowiskowej EPD wymienić należy między innymi wszystkim możliwość  dla podkreślenia swojego zaangażowania w ochronę środowiska i przyciągnięcia świadomych ekologicznie klientów. EPD ułatwia też klientom dokonanie bardziej świadomego wyboru i pozwala na porównanie różnych produktów pod względem ich wpływu na środowisko. Deklaracje środowiskowe mogą też służyć jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących wprowadzania ulepszeń w procesach produkcyjnych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Deklaracja środowiskowa EPD to ważne narzędzie w dziedzinie oceny środowiskowej, które pomaga dostarczyć rzetelnych informacji dotyczących wpływu produktów na środowisko. W efekcie, choć poddanie się weryfikacji EPD nie jest obowiązkowe, to cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

Zużycie energii i wody, rodzaj transportu, możliwość recyklingu – cykl życia produktu pod lupą

Za certyfikację produktów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska odpowiada międzynarodowe zrzeszenie ECO-Platform. Celem ECO-Platform jest promowanie transparentności i jednolitego podejścia do certyfikacji produktów na całym świecie.

Stowarzyszenia skupione w ECO-Platform (w Polsce akredytowanym organem jest Instytut Techniki Budowlanej) zajmują się oceną i certyfikacją różnych rodzajów produktów, takich jak materiały budowlane, urządzenia elektryczne, produkty spożywcze czy kosmetyki. Do certyfikacji wykorzystuje się różne standardy i normy, takie jak ISO 14001, EMAS które określają wymagania dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przez współpracę w ramach ECO-Platform stowarzyszenia certyfikujące produkty mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, dążyć do harmonizacji swoich procesów certyfikacyjnych oraz rozwijać innowacyjne metody oceny wpływu produktów na środowisko. Dzięki temu klienci korzystający z certyfikowanych produktów mają pewność, że są one zgodne z międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju i spełniają określone wymagania środowiskowe.

ECO-Platform odgrywa ważną rolę w promowaniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także w tworzeniu rynku dla ekologicznych produktów. Certyfikacja produktów przez stowarzyszenia w ramach ECO-Platform wspiera cele międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony środowiska, takich jak Zrównoważony Rozwój, Agenda 2030 ONZ czy Europejski Zielony Ład.

Kompletny dach energetyczny a deklaracja EPD i wzmocnienie pozycji na tle konkurencji

Kompletny dach energetyczny to rozwiązanie, które wykorzystuje różne technologie energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, ogniwa paliwowe czy turbiny wiatrowe, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Taki system pozwala na wykorzystanie energii z natury i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Posiadanie takiej deklaracji jest ważne z punktu widzenia ekologicznego i może pomóc w zwiększeniu zaufania klientów do produktu. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na ekologiczność i zrównoważony rozwój, dlatego oferta o wysokich standardach środowiskowych może przyciągnąć większe zainteresowanie. Dodatkowo, kompletny dach energetyczny może stanowić większą wartość dla klientów, ponieważ pozwala na generowanie własnej energii i oszczędności na rachunkach.

Wprowadzenie na rynek kompletnego dachu energetycznego może także stanowić innowacyjne rozwiązanie, które wyróżni firmę na tle konkurencji. Branża energii odnawialnej rozwija się dynamicznie, dlatego posiadanie kompletnego rozwiązania może przyciągnąć uwagę i zainteresowanie potencjalnych klientów, co może przekładać się na większe zyski i stabilność rynkową.

Zabezpieczenie obiektu na lata, niezależność energetyczna i pewny rynek zbytu

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku to inwestycja długoterminowa. Selena ESG podchodzi więc do niej kompleksowo i w pierwszym etapie oferuje przeprowadzenie audytu dachu. Z jednej strony pozwala to zaplanować instalację tak, by nie wpływała ona negatywnie na konstrukcję budynku, z drugiej – umożliwia ocenę stanu poszycia (między innymi pod kątem jego szczelności) i w razie potrzeby przeprowadzenie modernizacji, która zabezpieczy je na kolejne lata.

W przypadku realizacji kompletnego dachu energetycznego do zabezpieczenia poszycia wykorzystywana jest innowacyjna powłoka hydroizolacyjna Cool-R. Oprócz zabezpieczenia powierzchni przed destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych zastosowanie tej technologii wiąże się też z innym benefitem. To znaczne ograniczenie możliwości nagrzewania się dachu, które może wynieść nawet 70%. Tym samym redukujemy ilość ciepła, która poprzez promieniowanie przenosi się do pozostałej części budynku i dzięki temu zmniejszamy zużycie energii elektrycznej, która musiałaby zostać zastosowana do ochłodzenia pomieszczeń.

Dopiero na tak przygotowanym poszyciu montowana jest instalacja fotowoltaiczna dostosowana do charakterystyki pracy danego zakładu i jego potrzeb. Produkowanie energii w taki sposób pozwala zmniejszyć ilości energii, którą obiekt musi kupować od dostawców i tym samym przekłada się na korzyść finansową dla firmy. To jednak nie jedyny atut tego rozwiązania. Wytworzoną za pomocą instalacji fotowoltaicznej energię można sprzedawać (w całości lub jedynie niewykorzystaną nadwyżkę) zakładom energetycznym, które są zobligowane do osiągnięcia tzw. miksu energetycznego, czyli zapewnienia odpowiedniego poziomu zielonej energii w całym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu prosument ma zagwarantowany rynek zbytu. Mix odnawialnych źródeł energii może poprawić parametry wytwarzania produktów i wpłynąć na dodatkowe wartości przy opracowaniu  Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD). Implementacja mixu odnawialnych źródeł energii do procesu produkcji może też przynieść korzyści takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych. Może to prowadzić do obniżenia śladu węglowego produktu oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto, korzystanie z odnawialnych źródeł energii może przynieść oszczędności finansowe, zmniejszając koszty energii i zależność od tradycyjnych źródeł.

Te aspekty mają szczególne znaczenie w procesie tworzenia Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD), która jest ważnym narzędziem informacyjnym dla konsumentów, producentów i innych zainteresowanych stron. EPD dostarcza informacji na temat wpływu danego produktu na środowisko, uwzględniając różne parametry, takie jak zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody czy wykorzystanie surowców naturalnych.

Podsumowując, implementacja mixu odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji może przynieść wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla informacji zawartych w Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD). Poprawa parametrów wytwarzania produktów za pomocą odnawialnych źródeł energii daje dodatkową wartość do EPD, podnosząc świadomość ekologiczną i zachęcając do bardziej zrównoważonego podejścia do produkcji i konsumpcji.

Kompletny dach energetyczny to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Składa się on z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, inwertera, który przekształca prąd stały z paneli na prąd zmienny, oraz systemu montażowego, który umożliwia stabilne i bezpieczne umocowanie paneli na dachu.

Udostępnij:

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV