Skip to main content

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Na pytania o najważniejszych kwestiach związanych z procesem przygotowawczym do montażu paneli fotowoltaicznych odpowiedział Jakub Mochocki, menadżer sprzedaży w Selenie Energy, odpowiedzialny za doradztwo i sprzedaż instalacji PV dużych mocy na dachach przemysłowych.

Selena Energy jest dostawcą Kompletnego Dachu Energetycznego – systemowego rozwiązania łączącego innowacyjne technologie hydroizolacyjne z fotowoltaiką. Firma jest ekspertem w dziedzinie instalacji paneli fotowoltaicznych w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Oznacza to, że w momencie nawiązania współpracy, angażuje się w każdy etap procesu związanego z montażem PV, a klient otrzymuje gotowe rozwiązania, poparte wieloletnim doświadczeniem.

Do Twoich obowiązków należy szerokie spectrum działań. Dlaczego?

JAKUB MOCHOCKI: Wszystko po to, aby działać kompleksowo, przygotować dla klienta jak najlepszą ofertę i towarzyszyć mu na każdym etapie inwestycji. Zawsze dążymy do tego, żeby z instalacji, którą wykonamy, klient mógł skorzystać w jak największym wymiarze, a autokonsumpcja energii elektrycznej była na jak najwyższym poziomie.

Jakie informacje powinien zebrać klient, żeby pomóc Wam w zaprojektowaniu rozwiązania dopasowanego do jego potrzeb?

JAKUB MOCHOCKI: Działamy w granicach prawa budowlanego i prawa energetycznego, dlatego pierwszą rzeczą, o którą powinien zadbać klient, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musimy wiedzieć czy teren, na którym stoi obiekt, jest nim objęty, a jeśli jest, to czy zawiera jakieś obostrzenia chociażby w zakresie mocy instalacji. Bardzo często zdarza się, że takie ograniczenia występują, np. w MPZP jest zapisane, że moc instalacji nie może przekroczyć 100 kWp. Warunki, które w nim znajdziemy, są częścią uzyskania niezbędnego w całym procesie dokumentu – pozwolenia na budowę – na chwilę obecną dotyczy to instalacji powyżej 50 kWp. W przypadku ograniczeń można również wystąpić do urzędu miasta lub urzędu gminy o zmianę zapisów w MPZP, jednak jest to długotrwały proces.

Druga kwestia dotyczy zużycia energii, profili dobowo-godzinowych, ilości oraz mocy przyłącza. Nie możemy postawić instalacji większej niż określona moc przyłączeniowa. Potrzebujemy również informacji na temat kosztów energii i kosztów dystrybucji, żeby móc oszacować stopy zwrotu i okres zwrotu inwestycji.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych niezwykle istotnym obszarem są kwestie konstrukcyjne. Klient powinien udostępnić informacje o zapasie nośności dachu. Jeśli takowych nie posiada, Selena Energy może wykonać ekspertyzę budowlaną. Oprócz tego wymagamy dokumentacji technicznej obiektu, czyli rzutu dachu, przekroju dachu, informacji o wspominanej już nośności czy dostępności miejsc wpięcia, które powiedzą nam, gdzie będziemy mogli podłączyć instalacje fotowoltaiczne do sieci zakładowej (tzw. WLZ – wewnętrzne linie zasilające).

Przedsiębiorca przychodzi z zebranymi informacjami. Co dzieje się dalej?

JAKUB MOCHOCKI: Kolejnym krokiem jest  wizja lokalna, podczas której weryfikowane i pozyskiwane są dodatkowe informacje – i to jest niezwykle ważny etap całego procesu. Sprawdzamy stan dachu i poszycia, czy wymaga naprawy, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Sprawdzamy również, ile instalacji jest w stanie pomieścić i jaki jest najbardziej efektywny kierunek położenia paneli. Porównujemy ilość miejsca na dachu z zapotrzebowaniem energetycznym. Na bazie tych informacji przygotowujemy wstępną ofertę. Jeśli po takiej wizji okaże się, że konieczna jest naprawa dachu, wspólnie z klientem szukamy technologii, którą później przedstawiamy w ofercie. W tym miejscu warto podkreślić, że Selena Energy jest częścią Grupy Selena, globalnego producenta chemii budowlanej oraz hydroizolacji o 30-letnim doświadczeniu. Połączenie montażu instalacji PV z odpowiedzialnym podejściem do stanu dachu wraz z posiadaniem własnego zaplecza technologicznego w zakresie naprawy poszycia, jest jednym z wyróżników, jakim charakteryzujemy się na polskim rynku. Należy również pamiętać, że oferowane przez nas usługi obejmują cały proces: projektujemy, budujemy i finansujemy.  Formułą, w jakiej Selena Energy instaluje PV, jest „Zaprojektuj i Wybuduj pod klucz”. Działa to w ten sposób, że dostajemy upoważnienie od klienta, a następnie reprezentujemy go przed OSD i urzędami. Pozyskujemy wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, z pozwoleniem na budowę włącznie.

Jak wyglądają wizje lokalne i czy na tym etapie można rozpoznać wszystkie kluczowe obszary, które mogą mieć wpływ na instalację PV?

JAKUB MOCHOCKI: Podczas wizji lokalnej zazwyczaj odbywają się wstępne oględziny. Jeżeli istnieje potrzeba dokonania pogłębionego audytu poszycia dachu czy wydania opinii nt. jego stanu, stanu instalacji elektrycznej, stacji TRAFO, rozdzielnic, potencjalnych miejsc wpięcia, poprowadzenia całych tras kablowych – korzystamy ze wsparcia naszych specjalistów. Eksperci z zakresu elektryki czy uprawnieni inżynierowie wykonują odpłatny audyt, podczas którego sprawdzają poszycie dachowe, w tym wykonują niezbędne prace odkrywkowe. Po takim audycie mamy już komplet informacji, wiemy wszystko.

Jaki to jest zakres czasowy? Ile czasu mija od rozmowy do wizji lokalnej, a od wizji lokalnej do audytu?

JAKUB MOCHOCKI: Najczęściej Klient chce szybko zorientować się w temacie, dlatego pierwsze spotkanie organizujemy w ciągu kilku dni od pierwszego kontaktu. Od momentu wizji lokalnej i pozyskania informacji, do przygotowania oferty mijają kolejne dni, do tygodnia. Kiedy klient otrzyma ofertę i zdecyduje się na płatny audyt, wiąże się to z okresem ok. 2-3 tygodni, co wynika z potrzeby z skoordynowania działań kilku uprawnionych specjalistów. Na tym etapie pojawia się projektant, konstruktor, który dokonuje kwerendy tych dokumentów, zapoznaje się z nimi i wykonuje własną wizję lokalną, a także specjalisty ds. hydroizolacji i elektryka. Później pozostaje kwestia przygotowania oferty.

Jak wygląda oferta i co dokładnie zawiera?

JAKUB MOCHOCKI: W Selenie Energy przygotowanie oferty zawsze jest procesem indywidualnym, dostosowanym do sytuacji i potrzeb Klienta. We wstępnej ofercie często podajemy nasze rekomendacje i szacunkowy koszt wykonania audytu. Zazwyczaj klienci są świadomi wagi i konieczności jego wykonania. Jeśli nie, ważnym argumentem pozostaje ryzyko dodatkowych, wysokich kosztów i uciążliwych prac remontowych za ok. 4 czy 5 lat od momentu montażu instalacji PV na dachu, co w kontekście całego, kilkunastoletniego okresu jej użytkowania może stanowić poważny problem. W sytuacji, gdy klient nie ma kompletu informacji, jesteśmy w stanie oszacować pewne widełki i mimo braków przygotować wstępną ofertę. Zazwyczaj Klient przychodzi do nas ze swoimi sugestiami, które ujmujemy w przygotowanej ofercie, przy czym zawsze staramy się przedstawić nasze autorskie rozwiązania i rekomendacje. Po przesłaniu wstępnej oferty rozpoczynają się rozmowy i wybór najbardziej korzystnego i opłacalnego wariantu. W kolejnym kroku temat przejmują działy prawne obu stron w celu uwspólnienia zapisów i finalizacji umowy.

Grupa Selena od 1992 roku tworzy projekty i realizacje z myślą o środowisku i człowieku, który w nim funkcjonuje. Firmom, które znajdują się w Grupie Selena, przyświeca ta sama idea rozwoju – chcemy budować bezpieczeństwo dla zrównoważonego świata, które razem realizujemy na podłożu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcesz porozmawiać o zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną w Twoim przedsiębiorstwie? Napisz do nas już dziś, a przygotujemy kompleksową ofertę, która pozwoli Ci osiągnąć długofalową niezależność energetyczną zgodnie ze standardami ESG.

Udostępnij:

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV