Skip to main content

Zrównoważony rozwój – jeszcze niedawno pod tym pojęciem kryły się działania podejmowane przez firmy jedynie w celach poprawy ich wizerunku. Obecnie przedsiębiorstwa posiadają coraz większą świadomość dotyczącą konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym, dlatego podejście zakładające troskę o środowisko (Environmental), społeczeństwo (Social responsibility) i ład korporacyjny (corporate Governance) – czyli ESG – stanowi dla nich jeden w ważniejszych aspektów codziennej działalności. Taka polityka jest również bliska Grupie Selena, do której należy spółka Selena Energy. Dzięki temu możemy efektywnie wspierać działania przedsiębiorstw, dla których ważną kwestią jest zrównoważony rozwój.

ESG, a koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu

Idea ESG zakłada, że firma nie powinna troszczyć się wyłącznie o swój interes ekonomiczny, ale także mieć na uwadze dobro środowiska, społeczeństwa i interesariuszy. Dzięki działaniom uwzględniającym te czynniki przedsiębiorstwo może zapewnić zarówno sobie, jak i swojemu otoczeniu zrównoważony rozwój i długofalową stabilizację. Takie podejście wiąże się przede wszystkim z coraz większą świadomością dotyczącą konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale także z postępującą ewolucją rynku kapitałowego, gdzie podmioty inwestujące zaczynają zwracać coraz większą uwagę na wszelkie aspekty dotyczące danego przedsiębiorstwa, a nie tylko na to czy jest ono wypłacalne i zdolne do pokrywania własnych zobowiązań finansowych. ESG zakłada troskę o środowisko – realizację strategii i polityki środowiskowej, ale także wywiązywanie się z zasad odpowiedzialności o nie, społeczną odpowiedzialność – czyli relacje z udziałowcami na rynku, tworzenie odpowiednich warunków do pracy oraz przestrzeganie praw pracowniczych i zasad BHP, politykę jakości odnosząca się do produktów i procedur zarządzania, a także politykę informacyjną, ład korporacyjny – analizę struktury zarządu firmy, respektowanie praw udziałowców i obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjną oraz umiejętności zarządcze.

Idea ESG bliska Grupie Selena

Wśród firm, które zrównoważony rozwój traktują bardzo poważnie, znajduje się Grupa Selena, która od 1992 roku tworzy produkty przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Przedsiębiorstwo posiada ściśle określone obszary Strategii Zrównoważonego Rozwoju, które skrupulatnie realizuje. W ich skład wchodzi zrównoważone budownictwo, redukcja śladu środowiskowego, dobrobyt społeczny, ergonomia pracy i odpowiedzialne przywództwo. Grupa Selena jest przekonana, że dzięki swoim działaniom przykłada się do bezpiecznej przyszłości swoich interesariuszy i społeczności, dlatego wszystkim spółkom wchodzącym w jej skład przyświeca ta sama idea – budowanie bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata, które razem realizuje na podłożu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Produkty i usługi dla budownictwa oparte o zrównoważony rozwój

Głównym celem Grupy Selena jest dostarczanie użytkownikom produktów i usług dla budownictwa neutralnych klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów. W tym celu Grupa oferuje wyłącznie rozwiązania, które są przyjazne dla otoczenia, a także podnoszą efektywność środowiskową i energetyczną budynków. Tym samym aktywnie dostosowuje się do wymagań Unii Europejskiej dotyczących nakazu pełnej dekarbonizacji budownictwa do 2050 r. poprzez oferowanie produktów i usług zrównoważonych środowiskowo. Już od lat Grupa Selena wprowadza na rynek innowacyjne i energooszczędne wyroby, m.in. wysokorefleksyjną i hydroizolacyjną powłokę COOL-R®, pianokleje zmniejszające zużycie wody i prądu, a także system Tytan WINS, który pozwala zaoszczędzić energię wykorzystywaną na ogrzewanie czy ochłodzenie budynku. Dodatkowo spółki wchodzące w skład Grupy równolegle pracują nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy produktu w całym cyklu jego życia. Według założeń do 2025 roku 30% całego procesu produkcyjnego wszystkich wyrobów Grupy Selena ma być zielone, łącznie z całym łańcuchem dostaw. Warto wspomnieć, że już teraz transport produktów poliuretanowych przez Grupę pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 97,7% w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych, a stosowana przez nią technologia wykorzystująca poliuretan obniża emisję dwutlenku węgla o 45,3% w całym cyklu życia budynku w porównaniu do technologii wykorzystujących cement. Dodatkowo Grupa Selena do produkcji stosuje tylko homologowane surowce, a także konsekwentnie minimalizuje działalność produkcyjną na środowisko.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

W trosce o ludzi

Za swój największy kapitał Grupa Selena uznaje swoich pracowników. To dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi jest w stanie rozwijać się i odnosić kolejne sukcesy w branży budowlanej. Docenianie i dbanie o pracowników, zapewnianie im odpowiednich warunków do pracy i odpowiedzialne przywództwo to aspekty, które także mają bardzo ważne znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego Grupa Selena stawia na budowanie trwałych relacji z wykonawcami, oparte na wzajemnym zaufaniu i lojalności, a także zapewnianie im ergonomicznych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków do pracy, zwłaszcza na wysokości. Dodatkowo spółka odpowiedzialnie zarządza obszarami rozwoju finansowego, R&D i środowiskowego, w oparciu o najwyższe światowe standardy.

Grupa Selena – Twój partner w transformacji ESG

Grupa Selena jest globalnym liderem i dystrybutorem produktów i usług dla branży budowlanej na świecie. Działa na blisko 100 rynkach lokalnych, na 5 kontynentach, rozwijając się od ponad 30 lat. Na swoim koncie posiada liczne nagrody i międzynarodowe certyfikaty jakości, co potwierdza jej solidność i wiarygodność jako partnera biznesowego. Dodatkowo wytycza globalne kierunki rozwoju branży budowlanej, motywując ludzi do działania i tworząc zrównoważoną wizję przyszłości. To wszystko sprawia, że współpraca ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Selena daje nie tylko możliwość poznania inspirujących ludzi pełnych pasji w działaniu, ale także zapewnia bezpieczeństwo poparte długoletnim doświadczeniem i zaufaniem wielu zadowolonych klientów.

Wchodząca w skład Grupy Selena spółka Selena Enenrgy jest specjalistycznym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Jesteśmy dostawcą Kompletnego Dachu Energetycznego – systemowego rozwiązania łączącego innowacyjne technologie hydroizolacyjne z fotowoltaiką i Construction Management. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu osiągnąć długofalową niezależność energetyczną zgodnie ze standardami ESG.

Udostępnij:

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV