Skip to main content

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest kosztowna, ale zapewnia zwrot z inwestycji już po 6-7 latach od jej zakończenia. Potem generuje dla przedsiębiorstwa czysty dodatkowy zysk. Gwarancja, jakiej udzielają producenci, wynosi nawet 15 lat, a żywotność infrastruktury szacowana jest na 25-30 lat. Tak długa, efektywna praca modułów jest możliwa tylko pod warunkiem profesjonalnej realizacji inwestycji oraz przestrzegania kilku podstawowych zasad eksploatacji. Jakie są zatem czynniki wpływające na trwałość instalacji fotowoltaicznej?

Przygotowanie dachu do nowej roli – audyt + hydroizolacja

W przypadku instalacji fotowoltaicznej położonej na budynku dach otrzymuje nową, dodatkową funkcję i musi pełnić rolę fundamentu. Dlatego nieodłącznym elementem profesjonalnie realizowanej inwestycji jest przeprowadzenie dokładnego audytu. Należy zweryfikować nie tylko jego nośność. Sprawdza się również szczelność poszycia, a w razie potrzeby przeprowadza renowację. To ważny etap inwestycji z kilku powodów. Zanim umieści się na dachu dodatkowe obciążenie, należy wiedzieć, czy będzie on w stanie je utrzymać. W przeciwnym wypadku ryzykuje się zawaleniem obiektu oraz zdrowiem i życiem ludzi, którzy w nim pracują. Z naszych szacunków wynika, że 80% dachów w Europie wymaga wzmocnienia przed montażem instalacji fotowoltaicznej, ponieważ ich nośność jest niewystarczająca.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan hydroizolacji, gdyż instalacja fotowoltaiczna będzie pracować ciągle przez okres 20-25 lat. Dlatego warto przed montażem instalacji fotowoltaicznej zadbać o dobry stan poszycia dachowego w celu z minimalizowania kosztów OPEX-owych w najbliższych latach. Gdyby do przecieku doszło już po zamontowaniu modułów fotowoltaicznych, naprawa wiązałaby się dodatkowo z koniecznością rozebrania całej instalacji, co generuje dodatkowe koszty. W skrajnym przypadku wydatki związane z demontażem i ponowną budową konstrukcji mogą wynosić nawet 30-45% wartości całej inwestycji! Zdecydowanie lepiej, by raz postawiona instalacja nie była w międzyczasie przenoszona i razem z dachem mogła służyć całe dekady.

Solidna i trwała konstrukcja

By fotowoltaika mogła służyć i przynosić oszczędności przez długie lata, ważna jest nie tylko wysoka jakość komponentów, ale również konstrukcja, na której są zamontowane moduły. W przypadku instalacji znajdującej się na budynku, mamy do czynienia z panującymi warunkami atmosferycznymi w tym siłą ssącą wiatru. Niewłaściwie dobrana konstrukcja, źle rozłożona masa oraz oddziałujące siły mogą powodować powstawanie mikropęknięć w konstrukcji paneli i prowadzić do pogorszenia stanu instalacji.

Profesjonalnie zrealizowana inwestycja fotowoltaiczna powinna zwrócić się po 6-7 latach, a potem przez kolejne 20 lat przynosić inwestorowi zyski. By taka żywotność zbudowanej infrastruktury była możliwa do osiągnięcia, kluczowe jest użycie wysokiej jakości komponentów i zastosowanie odpowiednio dobranej, certyfikowanej konstrukcji. Z doświadczenia wiemy, że wykorzystywane przez nas systemy oraz rozwiązania z powodzeniem funkcjonują przez ponad 25 lat, zachowując wydajności na poziomie około 80% – tłumaczy Roman M. Meysner, Selena ESG.

Regularne przeglądy instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z obecnie funkcjonującymi przepisami, instalacje fotowoltaiczne – podobnie jak standardowe instalacje elektryczne – wymagają przeprowadzenia regularnych corocznych kontroli a stan instalacji elektrycznej co 5 lat. Warto jednak realizować takie przeglądy częściej. To pozwoli przedłużyć żywotność instalacji i utrzymać jej wysoką wydajność. W ramach serwisu przeprowadza się kilka czynności:

• Weryfikacja paneli pod kątem powstawania hot spotów (raz w roku)

Hot spot, inaczej nazywany gorącym punktem, to niewielki obszar na panelu fotowoltaicznym. Na skutek mikropęknięć i dodatkowych czynników – jak między innymi zacienienia – nagrzewa się do wyższych temperatur niż prawidłowe funkcjonujące elementy modułu, co może doprowadzić do uszkodzenia panelu, a nawet pożaru. Do wykrywania hot spotów stosuje się kamerę termowizyjną, która pozwala szybko zlokalizować punkt o odbiegającym od normy poziomie temperatury.

• Sprawdzenie połączenia konstrukcji

Konstrukcja instalacji fotowoltaicznej na dachu poddawana jest ciągłemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych, w tym sile ssącej wiatru To może spowodować osłabienie połączeń konstrukcji i powstawanie drgań, co z kolei wiąże się z ryzykiem uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej. Dlatego podczas przeglądu serwisowego kontroluje się sztywność instalacji i sprawdza, czy nie doszło do poluzowania jej połączeń.

• Kontrola instalacji elektrycznej

Oprócz samych modułów i konstrukcji ważna jest także instalacja elektryczna obsługująca naszą słoneczną elektrownię. W ramach serwisu przeprowadza się wizualną kontrolę ciągłości izolacji, jak również sprawdza połączenia instalacji przy pomocy miernika.

Ceny serwisu na rynku wahają się od 300 do 1000 zł. To niewielki koszt, biorąc pod uwagę fakt, że pozwala nam uchronić się przed obniżeniem wydajności produkcji energii elektrycznej czy też kosztownymi uszkodzeniami instalacji.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

Konserwacja paneli fotowoltaicznych

• Instalacja fotowoltaiczna a opady śniegu

W przypadku niedużej ilości śniegu niepotrzebna jest ingerencja ludzka. Panele fotowoltaiczne poradzą sobie same, rozgrzewając się pod wpływem promieni słonecznych i topiąc śnieg. Reagować należy dopiero w przypadku pojawienia się obfitych opadów.

Metr sześcienny świeżego śniegu waży około 30 kg, jeśli jednak jest on zbity i długo leży na dachu, jego waga może wynosić nawet 300 kg. To znaczące obciążenie dla konstrukcji dachu i trwałości paneli. Pod wpływem ciężaru może dochodzić do odkształcania, a nawet powstawania pęknięć. Tylko w takiej sytuacji należy reagować i usuwać śnieg z modułów.

Odśnieżanie dachu oraz instalacji fotowoltaicznej powinno zostać przeprowadzone przez profesjonalistów – firmy z odpowiednimi szkoleniami i doświadczeniem w tego typu pracach. Usuwanie śniegu przez niedoświadczoną osobę używającą łopaty może prowadzić do naruszenia szczelności dachu czy uszkodzenia okablowania instalacji, a to nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale również zagraża żywotności paneli fotowoltaicznych – mówi Wojciech Chyłek, Selena ESG

• Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

O ile niewielkie zabrudzenia nie są problemem dla paneli, to w przypadku bardzo widocznych zanieczyszczeń należy usunąć je z powierzchni modułów. Dzięki temu unikniemy obniżenia efektywności pracy instalacji. Do czyszczenia należy użyć ciepłej wody i miękkiej gąbki, która nie porysuje ich powierzchni.

Udostępnij:

DARMOWY EBOOK

Bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji fotowoltaicznych - odpowiedzialność inwestora

Sprawdź, jak krok po kroku przygotować się do instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie swojej inwestycji. Dowiedz się, jaki jest zakres odpowiedzialności inwestora, a jaki – wykonawcy.

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV