Skip to main content

Jeszcze dekadę temu podejmowanie przez firmy działań związanych z ochroną środowiska mogło wydawać się kaprysem, na który można było sobie pozwolić, ale nie było to konieczne. Podejście społeczeństwa jednak się zmienia. Stąd też ochrona środowiska dziś jest już obowiązkiem, a dyskusje o tym jak zmieniać politykę i biznes, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym są stałym elementem wszystkich konferencji, kongresów i szczytów. Niezależnie od branży, której dotyczą.

Kiedyś trend, dziś ważny czynnik decyzji biznesowych

Jednak związek zielonej transformacji z biznesem nie kończy się na dyskusjach i planach. Coraz częściej zaznacza się mocno się w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw, wpływając na podejmowane decyzje, partnerstwo handlowe, rodzaj i wartość zawieranych umów. Wpływ na to mają między innymi działania Unii Europejskiej. Ta realizując założenia zielonej transformacji wprowadza mechanizmy nagradzające producentów i usługodawców stawiających na zrównoważony rozwój oraz skutkujące karami dla tych, których działania są sprzeczne z troską o przyszłość planety.

System kar i nagród

Przykładem jest m.in. sektor zakładów energetycznych, których istotną częścią działalności jest zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ich cena wciąż rośnie, a tempo dalekie jest od wolnego. W grudniu tona wyemitowanego C02 wiązała się z kosztem 100 euro, co stanowi 300% ceny sprzed roku. Podwyżki najmocniej uderzyły w zakłady opierające produkcję energii na paliwie węglowym. Te, które podjęły wcześniej inwestycje dywersyfikujące rodzaj zasilania, poprawiły swoją sytuację, redukując ten rodzaj zagrożenia dla swojej płynności finansowej.

Kwestią czasu jest, gdy podobne rozwiązania dotkną innych sektorów. Ta przyszłość może nadejść jeszcze szybciej w związku z koniecznością uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. W maju br. Komisja Europejska przedstawiła szczegóły planu REPower EU, który zakłada stopniowe wdrażanie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych nie tylko na obiektach publicznych, ale również komercyjnych oraz na domach. Zaproponowała też aktualizację i modernizację dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych będącej głównym aktem prawnym pomagającym zapobiegać zanieczyszczeniom i kontrolować je. Zaktualizowane przepisy pomogą ukierunkować inwestycje przemysłowe, które są konieczne, aby Europa mogła dokonać do 2050 r. transformacji w kierunku konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu gospodarki o zerowej emisji netto.

Banki po stronie ekologii

Strategię karania i nagradzania przyjął także sektor finansowy, który otwarcie mówi o wspieraniu zielonych firm oraz inwestycji, a deklaracje przechodzą w czyny. Udowadnia to chociażby ostatnia decyzja Banku Pekao, który ogłosił, że włącza się w finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 285,6 MW. Projekt o wartości ponad 750 mln zł jest finansowany przez konsorcjum trzech banków, a wkład Pekao to 1/3 całości środków. To proekologiczne podejście banków odczuwają też firmy, których rdzeń działalności nie jest związany z aktywnością na rzecz środowiska.

„Banki zaczynają uzależniać wysokość ich oprocentowania również od tego, w jakim stopniu dana firma wykorzystuje zielone źródło energii. Zakłady produkcyjne, centra logistyczne czy fabryki już nie tylko po to, by energię produkować na miejscu w najtańszy możliwy sposób i ją konsumować. Chcą również spełniać wymogi, które są już standardem, jeżeli chodzi o produkcję swoich wyrobów w zakresie certyfikatów produktów.”

By odnaleźć się w nowej, zielonej rzeczywistości i sprostać wymaganiom stawianym zarówno przez Unię Europejską, jak i sektor finansowy, firmy decydują się na wdrożenie proekologicznych rozwiązań. Stawianie na recykling, ograniczenie zużycia plastiku, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymiana floty na elektryczną czy też optymalizacja procesów transportowych, by zredukować swój ślad węglowy – to tylko niektóre ze sposobów na realizację założeń strategii zrównoważonego rozwoju. Widoczny jest również trend, w którym firmy nie tylko zmieniają swój sposób działalności, ale również oceniają pod tym kątem swoich kontrahentów. W efekcie przy zawieraniu kontraktów liczą się już nie tylko jakość, cena i wypracowana marka, ale także działania na rzecz planety.

Chcesz obniżyć koszty utrzymania budynku wykorzystując fotowoltaikę?

Współpraca uzależniona od wizerunku

Na podejście firm do ekologii i ochrony środowiska zwracają uwagę nie tylko partnerzy biznesowi, ale również konsumenci. W opracowanym przez BOŚ Bank raporcie “Ekologia w biznesie – czyli działania i plany przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska” przytoczono badania, w których aż 27% respondentów przyznaje, że działania proekologiczne są zdecydowanie ważne nie tylko dla kontrahentów i otoczenia, ale również dla klientów. Według nieco mniejszej liczby badanych (22%) działania proekologiczne są raczej ważne. Natomiast raczej nieważne i zdecydowanie nieważne są dla klientów zaledwie 12% respondentów. To podejście potwierdza także raport „Climate Sentiment Index” autorstwa Deloitte. W opracowaniu opublikowano informacje, według których 58 proc. respondentów deklaruje, że wybiera produkty marek podejmujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Połowa badanych przyznaje także, że sprawdza czy firmy faktycznie podejmują działania na rzecz środowiska, czy kończą jedynie na deklaracjach.

Czas na działania jest teraz

Biorąc pod uwagę powyższe, dostosowanie profilu swojej działalności do obecnych kierunków rozwoju jest koniecznością, której nie należy odkładać w czasie. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne i przetrwać trudny czas – naznaczony skutkami gospodarczymi pandemii oraz wojny na Ukrainie – muszą podjąć się modernizacji już teraz. W przeciwnym wypadku będą zmagać się z obciążeniami wymuszonymi przepisami, gorszymi ofertami ze strony banków czy też mniejszą liczbą zawieranych kontraktów z zachodnimi partnerami. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne nie tylko pomaga uniknąć kar i skorzystać z udogodnień. W dobie rosnących cen energii to także sposób na zmniejszenie kosztów działalności i uniezależnienie się przynajmniej w pewnym stopniu od dostawców energii.

Ponadto należy pamiętać, że koszty związane są nie tylko z zakupem prądu. Polska infrastruktura energetyczna jest przestarzała, a rosnące zużycie zapotrzebowanie na energię powoduje, że co roku w sezonie wiosenno-letnim powracają rozważania na temat możliwych blockoutów. Nawet krótka awaria i spowodowana nią przerwa w dostawie energii elektrycznej to poważne zakłócenie działalności firmy i ryzyko poniesienia wysokich kosztów związanych np. z niedotrzymaniem umów czy wznowieniem pracy maszyn i procesu produkcji.

Dostosowanie zakładu produkcyjnego czy fabryki do ekologicznych wymogów i oparcie działalności o zieloną energię to także wyraz myślenia perspektywicznego. Choć już teraz istnieją przepisy i mechanizmy uzależniające koszty i zyski od realizowania założeń zrównoważonego rozwoju, to wciąż można działać na rynku nie będąc ekologicznym. Taki porządek nie będzie jednak trwał długo. Stąd też inwestycja w odnawialne źródła energii już teraz to zbudowanie sobie lepszych warunków do prowadzenia biznesu w przyszłości i przygotowanie infrastruktury na kolejne wprowadzane rozwiązania technologiczne, jak między innymi perspektywa powstania wydajnych magazynów energii. Obecnie produkowaną energię elektryczną można wykorzystywać na bieżącą działalność zakładu lub też odsprzedawać. Branża odnawialnych źródeł energii rozwija się jednak w szybkim tempie, stąd też w niedalekiej przyszłości mogą powstać rozwiązania pozwalające przetrzymywać wyprodukowaną energię, by wykorzystać ją na przykład w sezonie jesienno-zimowym.

Udostępnij:

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Szukasz kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki dla swojej firmy?

Projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne korzystając z najlepszych komponentów.

Zaprojektuj i wybuduj Instalację PV